چگونه مي شود از RTC خارجي به جاي RTC داخلي استفاده نمود؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

بيت هاي 7-4 از پورت سوم GPIO , پين هاي چند منظوره هستند كه براي RTC خارجي مي شود از آنها استفاده نمود.


صفحه ی کنونی: پرسش و پاسخ سخت افزار Vortex86DX چگونه مي شود از RTC خارجي به جاي RTC داخلي استفاده نمود؟