چه نوع ازSPIflash خارجي را مي توانيم با Vortex86SX استفاده كنيم؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

كاربران فقط بايد On board Virtval Flash FDD را در Bios فعال نمايند. سپس يك Bootabel flash disket خواهند داشت.

لطفآ توجه داشته باشيد كه AMI Bios فقط SPI Flash اي را پشتيباني مي كند كه سكتور بوت آن 4 كيلو بايت است. براي مثال سري MXIC MX25L1605 يا Winbond W25X


صفحه ی کنونی: پرسش و پاسخ باياس Vortex86SX چه نوع ازSPIflash خارجي را مي توانيم با Vortex86SX استفاده كنيم؟