آيا مي توانم DOS قديمي را از طريق USB بوت كنم ؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

بله , AMI Bios , درايوري دارد كه مي تواند سيستم عامل هاي قديمي را پشتيباني كند. براي مثال :Free Dos , Dos 5.0

نياز به نصب درايور ديگري براي USB نمي باشد.


صفحه ی کنونی: پرسش و پاسخ باياس Vortex86SX آيا مي توانم DOS قديمي را از طريق USB بوت كنم ؟