آيا راه ساده اي براي پشتيباني از سيستم بدون VGA در Vortex86SX وجود دارد؟

چاپ

بله شما مي توانيد از كنسول تغيير مسير در Comport استفاده نماييد و ازpc خودتان براي مانيتور نمودن سيستم بدون VGA

استفاده كنيد. براي استفاده از آن , شما بايد گزينه ي " Control Remote Access" را فعال نموده و تنظيمات مناسب را براي COMport انتخاب نماييد: (115200,n,8,1)

درPC خودتان "Hyper Terminal " را با تنظيمات مناسب باز كنيد: (115200,n,8,1 ).

حالا شما مي توانيد به راحتي تنظيماتBios را تغيير دهيد و به روز رساني نرم افزار را روي Vortex86 بدون VGA

از طريق PC خودتان انجام دهيد.

4) آيا در AMI BIOS , عملگر Boot Rom برايLAN وجود دارد؟

Is there a Boot ROM function for LAN in default AMI BIOS ?

بله , RPL وPXE Ver 2.0 را پشتيباني مي كند. 32 كيلو بايت است و از INT18 ياINT19 استفاده مي كند.

5) چطور مي شود از Console Redirection در VSX-6115-V2 استفاده نمود؟

How to use Console Redirection with VSX-6115-V2

2- هرPC كه پورتCOM داشته باشد و روي آن ويندوز XP نصب شده باشد (يا هر سيستم عامل ديگر) با Hyper Terminal

3- يك كابل D-Sub , 9 پين

· سخت افزار مورد نياز:

1- VSX-6115-V2

2- هرPC كه پورتCOM داشته باشد و روي آن ويندوز XP نصب شده باشد (يا هر سيستم عامل ديگر) با Hyper Terminal

3- يك كابل D-Sub , 9 پين مادگی به مادگی

· 2 راه براي فعال كردن Console Redirection در مادربوردهاي VSX-6115-V2 وجود دارد.شما مي توانيد از اين روش ها استفاده نماييد:

1-"Remot Access " را در تنظيمات Bios فعال نماييد.

در اين روش، در Bios وارد منوي Advanced شده و گزينه ي Remot Access را فعال نماييد.

2- بيت 7 از GPIO Port3 را روي "Active low " قرار دهيد تا "Remot Access "به صورت اتوماتيك فعال شود.

(1)-"Remote Access " را در تنظيمات Bios فعال نماييد.

به منوی Advanceed > Remote Access > Enable

طبق شکل زیر عمل نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين روش، روي J20 ، جامپري قرار دهيد.

· Hyper Terminal را در Windows XP تنظيم نماييد:

1) Hyper Terminal را اجرا نماييد:

Start>All Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal

2) يك Connection جديد بسازيد.

3) Com port راست را انتخاب كنيد.

4) تنظيمات پورت را به شكل زير انجام دهيد:

Bits Per Second: 115200

Date Bits: 8

Parity: None

Stop Bits: 1

Flow Control: None

5) VSX-6115-V2 را Restart نماييد. صفحه بوت Hyper Terminal را خواهيد ديد.

6) مي توانيد كليد F4 را براي وارد كردن تنظيمات BIOS VSX-6115-V2، بزنيد.

7) يا كليد F3 را براي انتخاب Boot Device بزنيد.