نمايشگر بدون قاب

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

انواع مدلهای نمایشگر زیر قابلیت ارائه با صفحه تاچ اسکرین مقاومتی و کنترلر USB/RS232 میباشند 


LCD-AU065-SET :
AU نمايشگر"6.5 بدون قاب TFT
بهمراه كابل و اينورتر


LCD-DI057-SET :
نمايشگر"5.7 بدون قاب TFT
بهمراه كابل و اينورتر


LCD-AU104-V2-SET :
نمايشگر"10.4 بدون قاب TFT
بمراه كابل و اينورتر


LCD-AU084-V3-SET :
نمايشگر"8.4 بدون قاب TFT
بمراه كابل و اينورتر

LCD-AU15-SET :
نمايشگر"15 بدون قاب TFT
بمراه كابل و اينورتر
صفحه ی کنونی: محصولات كامپيوتر پنلي نمايشگر بدون قاب