جعبه مادربورد embedded

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

11


ICE-104

باکس قابل استفاده برای بردهای PC104 شما

بردهای جاسازی شده در باکس :

 

EB-206

4S/3U/VGA/3LAN/LPT/16GPIO
CF/IDE/5V/
EB-207

8S/3U/VGA/LAN/LPT/16GPIO

CF/IDE/5V/


EB-208

4S/3U/VGA/LAN/LPT/16GPIO

CF/IDE/5V/ 


صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي جعبه مادربورد embedded