ماژول هاف سايز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

VDX2-6524

4S/4U/VGA/LCD/LVDS/
LAN/GLAN/LPT/PW
M/AUDIO/16GPIO/SATA

VDX3-PCI

2S/2U/VGA/LVDS/GLAN/AUDIO
/CF/IDE/SATA

VDX3-6724

4S/4U/VGA/LCD/LVDS
GLAN/LAN/LPT/AUDIO/
16GPIO/SATA/

VSX-6121-V2

/2S/4USB/LPT/16GPIO
IDE

VDX-6324RD

4S/4U/VGA/LCD/LAN/LPT
PWM/16GPIO/CF/IDE 

VSX-6124-V2

/4S/4U/VGA/LCd/LAN
LPT/16GPIO/IDE

صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول هاف سايز