ماژول 3.5 اينچي Embedded

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
(VDX3-6726 (1GHz
2GB/4S/4USB/VGA/
LCD/LVDS/AUDIO/3LAN
/GPIO/PWMx16(VEX-6225 (400MHz
512MB/2S/2USB/VGA/
LCD/LAN/ADC/CAN/I2C
/SIMCARD/3MINIPCIE

(VXMP-6427(800MHz
1GB/7S/4USB/VGA/
LCD/LVDS/Audio/LAN/GPIO/
CF/PWMx16


(VDX2-6526 (800MHz
1GB/4S/4USB/VGA/
LCD/LVDS/AUDIO/3LAN
/GPIO/PWMx16(VDX-6327RD (800MHz
256MB/8S/3USB/VGA/
LCD/LVDS/LAN/GPIO/
CF/FDD/PWMx16


(VDX-6328RD (800MHz
256MB/6S/3USB/VGA/LCD
/LVDS/AUDIO/LAN/GPIO/
CF/FDD/PWMx16
(VSX-6127-V2 (300MHz
128MB/8S/3USB/VGA/
LCD/LVDS/LAN/GPIO/
CF/FDD


(VMXP-6426 (800MHz
1GB/3S/4USB/VGA/
LCD/LVDS/Audio/3LAN/GPIO
CF/PWMx16
VXMP-6426


(VDX-6326RD (800MHz
256MB/4S/3USB/VGA/
LCD/LVDS/AUDIO/3LAN
/GPIO/CF/FDD/PWMx16

صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول 3.5 اينچي Embedded