پشتيباني

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

كليه محصولات ICOP و EBOX داراي يك سال گارانتي معتبر در ايران بوده و در تمام اوقات متخصصين شركت آماده پاسخ گويي به سوالات و پشتيباني مي باشند. در صورت نياز به هر گونه پشتيباني فني متخصصين شركت آماده كمك مي باشند.

 صفحه ی کنونی: خدمات پس از فروش